ماه: اکتبر 2016

وقتی از عشق می گویی…

نه پر دارم نه پرواز می دانم اما، وقتی “دوستت دارم” می گویی و ترانه عاشقانه می سرایی من بال در می آورم و تمام هستی را از اول “بود” تا لحظه ی “نبود” می پیمایم! کاش بدانی پرم می دهی وقتی از عشق می گویی…   “لیلا خراسانی فر”