سالگرد…

download (2)

در ثانیه های بودنت می مانم

در فصل شکست خوردنت می مانم

یک سال نه ، ده سال چه فرقی دارد

تا لحظه دل سپردنت می مانم

 

و دوستت دارم…