ناگهان چقدر زود دیر می شود!

622888_y4mqkdzc

حرف‌های ما هنوز ناتمام …
تا نگاه می‌کنی،
وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن‌که با خبر شوی،
لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌ شود.
آی …
ای دریغ و حسرت همیشگی،
ناگهان
چقدر زود
دیر می‌شود!…

 

 

قیصر امین ‌پور