آسوده باش!

 

keep-calm-i-love-you-881

من همان اندازه

دلواپس شادمانی توام،

که تو

دلواپس شادمانی من.

اگر تو خاطری آسوده نداشته باشی

من هم آسوده خاطر نخواهم بود…

 

 

جبران خلیل جبران