برای روز میلادت…

birthday balloons

برای روز میلادت، بذار عاشق ترین باشیم / در این دنیای شوریده، بذار ما بهترین باشیم.
برای روز میلادت، دلم شوق رسیدن داشت / لبم بی طاقت بوسه، دو چشمم شوق دیدن داشت.
برای روز میلادت، هوایم غرق احساس است / شبم در لحظه ی مردن، هنوزم محو وسواس است.
برای روز میلادت، به شب دلبستگی دارم / برای بودن و موندن، هنوز آشفتگی دارم.
برای روز میلادت، دل از گلشن جدا کردم / تمام صحن قلبم را، ز هر عشقی رها کردم.
برای روز میلادت، از عشق و مهر می گویم / به یاد یوم دیرینی، برایت شعر می گویم.
برای روز میلادت، هوای عشق بارانیست / برای گفتنِ از تو، همه شعرم چراغانیست…