دوستت دارم


من می گویم

آدم اگر کسی را دوست داشته باشد

باید با صدای بلند بگوید

 
هوشنگ گلشیری