باران

 

چه غم بزرگیه غم از دست دادن عزیزان که  باعث میشه حتی وسط کنسرت “فریدون” و اونهمه شور و شادی و دست در دست یار ، یهو بری یه مطلب بذاری تو سایتت…

باران نبار…