وقتی از عشق می گویی…

love-wallpaper-13

نه پر دارم
نه پرواز می دانم
اما، وقتی
“دوستت دارم” می گویی
و ترانه عاشقانه می سرایی
من بال در می آورم
و تمام هستی را
از اول “بود”
تا لحظه ی “نبود”
می پیمایم!
کاش بدانی
پرم می دهی
وقتی از عشق می گویی

 

“لیلا خراسانی فر”